Selamat Datang ke Laman Portal
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
Khamis - 23 Februari 2017
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
senarai muat turun
kategori FINANCIAL AIDS FOR THE PUBLICATION OF HIGH IMPACT-JOURNALS
Bil Nama Fail Muatturun
1 PERKHIDMATAN DANA PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
 
kategori STEP IN ISLAMIC COUNTRIES (UPM-MUSTAFA PRIZE)
Bil Nama Fail Muatturun
1 Statement of Science and Technology Exchange Program (STEP)
2 Slide Opening Ceremony: Prof Sarkar Saeed
3 Slide Country Report: Iran
4 Slide Country Report: Malaysia
 
kategori PAMERAN REKA CIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (PRPI) 2016
Bil Nama Fail Muatturun
1 BORANG PENYERTAAN PRPI 2016
2 TADBIR URUS DAN SYARAT-SYARAT PENYERTAAN PRPI 2016
3 TEMPLATE SENARAI PENYERTAAN PRPI 2016
4 SENARAI PEMENANG PRPI 2016
 
kategori SEMINAR / KONFERENSI / BENGKEL / PERJALANAN LUAR NEGARA
Bil Nama Fail Muatturun
1 TAKWIN MESYUARAT JAWATANKUASA SEMINAR / KONFERENSI / BENGKEL / PERJALANAN LUAR NEGARA
2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN SKBL
 
kategori SENARAI PERALATAN
Bil Nama Fail Muatturun
1 SENARAI PERALATAN INSTITUT PERTANIAN TROPIKA (ITA)
2 SENARAI PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL (IPPH)
3 SENARAI PERALATAN INSTITUT BIOSAINS (IBS)
4 SENARAI PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI MAJU (ITMA)
 
kategori FORMAT PERJANJIAN
Bil Nama Fail Muatturun
1 CARTA ALIR MOA BERKAITAN PENYELIDIKAN
 
kategori POLISI PENYELIDIKAN UPM
Bil Nama Fail Muatturun
1 POLISI PENYELIDIKAN UPM
 
kategori KLUSTER & PROGRAM PENYELIDIKAN
Bil Nama Fail Muatturun
1 PERTANIAN DAN MAKANAN
2 SAINS GUNAAN DAN KEJURUTERAAN
3 BIOSISTEM DAN BIOTEKNOLOGI
4 PERNIAGAAN, EKONOMI DAN GOVERNANS
5 ALAM SEKITAR DAN TENAGA
6 PERHUTANAN DAN BIODIVERSITI
7 KEMANUSIAAN DAN PEMBANGUNAN NUSA BANGSA
8 SAINS DAN PENGURUSAN HALAL
9 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN HIDUP
10 SAINS MATEMATIK, INFORMASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
11 SAINS DAN TEKNOLOGI BAHAN
 
kategori GERAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (GERAN PUTRA)
Bil Nama Fail Muatturun
1 GARIS PANDUAN GERAN PUTRA
2 KERTAS KONSEP PERMOHONAN GERAN PUTRA BERKUMPULAN GP-IPB
3 BORANG PERMOHONAN GERAN PUTRA
4 BORANG PERMOHONAN: INISIATIF PUTRA BERKUMPULAN-IPB
5 FORMAT CV
6 SENARAI SEMAK PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
7 RINGKASAN PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
8 GANTT CHART PROSES GERAN PUTRA
 
kategori FRGS : FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT SCHEME
Bil Nama Fail Muatturun
1 BORANG PERMOHONAN FRGS (MANUAL)
2 GARIS PANDUAN
3 BORANG PENILAIAN FRGS
4 SENARAI SEMAK PERMOHONAN
5 BORANG LAPORAN KEMAJUAN
6 BORANG LAPORAN AKHIR
7 RINGKASAN PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
8 BORANG PERLANJUTAN TEMPOH PROJEK
 
kategori ERGS : EXPLORATORY RESEARCH GRANT SCHEME
Bil Nama Fail Muatturun
1 GARIS PANDUAN
2 BORANG LAPORAN KEMAJUAN
3 BORANG LAPORAN AKHIR
4 BORANG PERLANJUTAN TEMPOH PROJEK
 
kategori PRGS : PROTOTYPE RESEARCH GRANT SCHEME
Bil Nama Fail Muatturun
1 GARIS PANDUAN
2 SENARAI SEMAK PERMOHONAN
3 RINGKASAN PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
4 BORANG LAPORAN KEMAJUAN
5 BORANG LAPORAN AKHIR
 
kategori LRGS : LONG TERM RESEARCH GRANT SCHEME
Bil Nama Fail Muatturun
1 GARIS PANDUAN
2 BORANG LAPORAN PRESTASI (BORANG LRGS-P1(R)-PROJEK)
3 BORANG LAPORAN PRESTASI (BORANG LRGS-P1(R)-PROGRAM)
4 BORANG LAPORAN KESELURUHAN PRESTASI LRGS
5 BORANG LAPORAN PERBELANJAAN KEWANGAN LRGS
6 BORANG LAPORAN PENCAPAIAN LRGS
7 BORANG LAPORAN AKHIR LRGS
 
kategori TRGS : TRANS-DICIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME
Bil Nama Fail Muatturun
1 GARIS PANDUAN
2 BORANG TRGS P1(R)-PROJEK
3 BORANG TRGS P1(R)-PROGRAM
4 BORANG LAPORAN KESELURUHAN PRESTASI TRGS
5 BORANG LAPORAN PERBELANJAAN KEWANGAN TRGS
6 BORANG LAPORAN PENCAPAIAN TRGS
 
kategori IACUC (INSTITUTIONAL ANIMAL CARE AND USE COMMITEE)
Bil Nama Fail Muatturun
1 AHLI JAWATANKUASA
2 DASAR UPM
3 SENARAI NAMA DOKTOR VETERINAR, FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
4 TERMA RUJUKAN
5 PERATURAN PROSES - PROSES UNTUK LATIHAN MENGAJAR
6 PERATURAN PROSES - PROSES BAGI CADANGAN PENYELIDIKAN
7 GARIS PANDUAN
8 FORMS - IACUC APPLICANT CHECKLIST
9 BORANG - IACUC 101 - AUP FOR RESEARCH
10 BORANG - IACUC 102 - AUP PENGAJARAN
11 BORANG - PANDUAN IACUC103 UNTUK SEMAKAN BORANG MERIT SAINTIFIK
12 BORANG - IACUC 104 - GUIDE TO COMPOSE A CLIENT CONSENT FORM
13 BORANG - IACUC 105-AMENDMENT FORM
14 BORANG - IACUC 106-REPORT & CONTINUATION
15 RUJUKAN - RECOMMENDED SPACE FOR FARM ANIMAL
16 RUJUKAN - SUGGESTED NEEDLE SIZES AND INJECTION VOLUMES
17 RUJUKAN - CATEGORIES OF INVASIVENESS IN ANIMAL EXPERIMENTS
18 RUJUKAN- COMMON BLEEDING SITES IN LABORATORY ANIMALS
19 RUJUKAN - ANTIMICROBIAL AGENTS SUITABLE FOR USE IN LABORATORY
20 RUJUKAN - RECOMMENDED SPACE FOR LAB ANIMAL
21 RUJUKAN - COMMON IV INJECTION SITE
22 MEETING SCHEDULE 2017
23 LATIHAN - BROSUR WORKSHOP ON THE CARE AND USE OF RODENTS IN RESEARCH
24 LATIHAN - BORANG PERMOHONAN LATIHAN IACUC
 
kategori IBC (JAWATANKUASA BIO KESELAMATAN INSTITUSI)
Bil Nama Fail Muatturun
1 COMMITTEE MEMBERS
2 TERMS OF REFERENCE
3 LAWS AND REGULATIONS
4 GUIDELINES
5 REGULATORY PROCESS-NOTIFICATION
6 REGULATORY PROCESS-APPROVAL
7 REGULATORY PROCESS-APPLICATION PROCEDURE (FLOWCHART)
8 FORM - APPLICATION CHECKLIST IBC
9 FORM NOTIFICATION - FORM E NEW
10 FORM NOTIFICATION NEW (EXAMPLE)
11 FORM NOTIFICATION - FORM F
12 FORM NOTIFICATION-STANDARD OPERATING PROCEDURES TEMPLATE
13 FORM APPROVAL-FORM A
14 FORM APPROVAL-FORM B
15 FORM APPROVAL-FORM C
16 FORM APPROVAL-FORM D
17 IBC FORM-ANNEX 2
18 IBC FORM-ANNEX 3
19 IBC FORM-ANNEX 4
20 IBC FORM-ANNEX 5
21 FORM IBC - FORM E1 (EXEMPTION FORM)
22 RESOURCES
 
kategori JKEUPM (JAWATANKUASA ETIKA UNIVERSITI MELIBATKAN MANUSIA)
Bil Nama Fail Muatturun
1 COMMITTEE MEMBERS
2 MEETING SCHEDULE 2017
3 FORM D-STUDY FINAL REPORT
4 TERMS OF REFERENCE
5 REGULATORY PROCESS
6 GUIDELINES
7 FORM A- APPLICATION JKEUPM
8 FORM B1- MALAY VERSION
9 FORM B1- ENGLISH VERSION
10 FORM B2- MALAY VERSION
11 FORM B2- ENGLISH VERSION
12 APPLICANT CHECKLIST
13 CLINICAL TRIAL CHECKLIST
14 GOOD CLINICAL PRACTICES IN MALAYSIA
15 MREC GUIDELINES
16 LIST OF CORRECTIONS
17 FORM C-PROGRESS REPORT
 
kategori DANA PENERBITAN JURNAL
Bil Nama Fail Muatturun
1 GARIS PANDUAN
2 BORANG PERMOHONAN
 
kategori RGP 2014
Bil Nama Fail Muatturun
1 RGP 2014
 
kategori NEWTON - UNGKU OMAR FUND 2015
Bil Nama Fail Muatturun
1 PDF SLIDE PRESENTATION BY DR. KAVINTHERAN FROM MIGHT
2 NEWTON ADVANCE FELLOWSHIP - SCHEME NOTES 2015 (ROUND 2)
3 NEWTON MOBILITY GRANTS - NMB SCHEME NOTES 2015 (ROUND 2)-MALAYSIA
4 NEWTON INSTITUTIONAL LINKS GRANTS - NIL GUIDELINES FOR APPLICANTS
5 NEWTON INSTITUTIONAL LINKS- EXAMPLE OF APPLICATION FORM
6 MALAYSIA-UK RESEARCH AND INNOVATION BRIDGES COMPETITION - GUIDELINES FOR APPLICANTS
 
kategori SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA ( NRGS )
Bil Nama Fail Muatturun
1 BORANG LAPORAN KEMAJUAN - SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA ( NRGS )
 
Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 08 Feb 2017